Rättvisemärkning och livsmedel

Av | 22 maj, 2017

Rättvisemärkningen av livsmedel är tänkt att stärka den socioekonomiska utvecklingen i världen genom att stödja de lantbrukare och företagare som odlat, framställt och förädlat livsmedlet.

Fairtrade är den vedertagna rättvisemärkningen och de livsmedel som bär den rättvisemärkningen har certifierats för detta. Inte alla affärskedjor och producenter kvalificerar för den här rättvisemärkningen eftersom de inte lever upp till de krav som ställs för fattigdomsbekämpning. Ett sådant krav är till exempel att man inte ägnar sig åt barnarbete någonstans i produktionskedjan. Ytterligare krav för certifiering är att man lever upp till vissa lönekrav och inte undanhåller sina anställda den betalning de har rätt till. Certifieringen är åtråvärd och det händer att producenter anmäls för fusk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *